Text Size

De plaats van de vrouw is in de strijd!

Op 12 maart wordt in België de campagne ROSA gelanceerd. ROSA staat voor Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en het Asociaal beleid. De naam verwijst naar Rosa Luxemburg die vastberaden opkwam voor een socialistische samenleving, maar ook naar Rosa Parks die als eerste op voor blanken voorbehouden zitplaatsen op een bus in het zuiden van de VS ging zitten en daarmee de directe aanleiding gaf tot de burgerrechtenbeweging tegen racisme. De strijd voor vrouwenrechten blijft actueel. We spraken hierover met Aisha Paulis die mee aan de wieg van de campagne ROSA staat,

 

\

Interview met Aisha Paulis over de lancering van ROSA

Waarom wordt deze campagne nu gelanceerd in ons land?

“We zien dat gelijke rechten nog verre van afgedwongen zijn. Waar in de jaren 1990 de illusie leefde dat de strijd gestreden was en gelijkheid stilaan een feit werd, blijkt nu dat dit niet het geval is. Meer nog: in verschillende landen zijn er harde aanvallen op vrouwenrechten. Het besparingsbeleid treft alle werkenden en uitkeringstrekkers. Het duwt nog meer vrouwen in de armoede en de afhankelijkheid.

“Omdat de arbeidersbeweging geen politiek alternatief aanbiedt, laat deze politieke instabiliteit ruimte aan allerhande rechtse populisten om electoraal te scoren.

“Kijk maar naar Trump in de VS, maar even goed naar Wilders of Le Pen dichter bij huis. Hun doorbraak stimuleert allerhande reactionaire groepen, zoals de anti-abortuslobby. Trump ging in de eerste dagen van zijn presidentschap al frontaal in de aanval op het recht op abortus. Nog voor hij goed en wel de eed had afgelegd, botste Trump op massaal protest. We zagen de grootste protestacties ooit in de VS en vrouwen stonden daarin vooraan.

“Ook elders stonden vrouwen op de eerste rij van de strijd. Denk maar aan het verzet tegen de strengere abortusregels in Polen, de strijd tegen seksuele intimidatie en geweld in Argentinië of de vrouwenstaking voor gelijke lonen in IJsland. Die strijd inspireert ons. We denken dat er ook in België nood is aan een strijdorgaan tegen seksisme. Vandaar de campagne ROSA.”

Op 8 maart zullen vrouwen in de VS opnieuw massaal protesteren.

“Ja, er is een oproep voor twee stakingsdagen tegen het beleid van Trump. De internationale vrouwendag van 8 maart is daar één van.

“Internationale solidariteit is belangrijk. Zo halen wij inspiratie bij de Ierse ROSA-campagne die actief opkomt voor het recht op abortus. In België willen we vooral strijden tegen het besparingsbeleid en tegen dagelijks seksisme.

“Seksisme is een vreselijk probleem dat vaak nog onderschat wordt. De vele reacties op getuigenissen zoals die van #wijoverdrijvenniet benadrukken het belang van actieve campagnes tegen seksisme. Geweld op school, opmerkingen over kledij, lastig gevallen worden: 70% van de Belgische vrouwen jonger dan 35 jaar kreeg te maken met seksueel ongewenst gedrag. In België is één op zeven vrouwen slachtoffer van ernstig geweld binnen het gezin.

“Voor ROSA is de strijd tegen vrouwenonderdrukking verbonden met die tegen andere vormen van discriminatie: racisme, homofobie, … Het is ook verbonden met de strijd tegen het besparingsbeleid dat verdeeldheid versterkt door de meerderheid van de bevolking onder elkaar te laten vechten voor de kruimels die de 1% rijksten ons toewerpen.

“De kwestie van eenheid van de 99% in strijd is essentieel. Daartoe moet elke groep (vrouwen, mensen-zonder-papieren, LGBT, …) ruimte hebben om specifieke eisen en bekommernissen binnen de volledige arbeidersbeweging naar voor te brengen.”

De rechtse regering bij ons beweert toch dat ze opkomt voor vrouwenrechten?

“Dat is hypocriet. De regering misbruikt feminisme om een reactionaire en racistische ideologie naar voor te brengen. Het besparingsbeleid van deze – en van de vorige – regering gaat regelrecht in tegen de levensvoorwaarden van vrouwen.

“De verhoging van de pensioenleeftijd, hyperflexibiliteit, de jacht op de werklozen, … treffen alle werkenden en uitkeringstrekkers, maar vrouwen staan vooraan. Van de uitgesloten werklozen zijn er twee vrouwen op de drie.

“Maar liefst 43% van de werkende vrouwen heeft een deeltijds contract, tegenover 7,8% van de mannen. Een volledige loopbaan om recht te hebben op een volledig pensioen wordt onmogelijk. Meer dan de helft van de gepensioneerde vrouwen ontvangt minder dan 1.000 euro per maand. Afbouw van openbare diensten treft vrouwen harder, zij staan immers meer in voor de zorg van kinderen en oudere familieleden.

“Het besparingsbeleid maakt de persoonlijke afhankelijkheid van een partner veel groter. Het is moeilijker om zelfstandig rond te komen. Dat stimuleert verdeeldheid en seksisme.

“ROSA staat voor een ander systeem op basis van de behoeften en mogelijkheden van de meerderheid van de bevolking.”

Wat zijn de plannen met ROSA?

“ROSA is een campagne gelanceerd door LSP (Linkse Socialistische Partij, onze zusterorganisatie in België). We willen deelnemen aan het debat en voorstellen doen over hoe we ons organiseren in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Dat willen we uiteraard met acties onderstrepen: acties zijn de beste manier om een programma te verdedigen. Zo ondersteunen we de oproep van feministes uit diverse hoeken om op 8 maart in Gent te betogen.

“We willen groepen van ROSA opzetten in scholen en aan uniefs, we willen werkende vrouwen bijeenbrengen zodat de vakbonden een grotere nadruk op vrouwenrechten leggen. We willen een specifiek programma en een benadering verdedigen en uitbouwen: socialistisch feminisme.”