Text Size

1917: De tsaar en de tsarina

1917: Dit jaar herdenken we de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie. Dat was een bewuste poging om tot maatschappijverandering in het belang van de meerderheid van de bevolking te komen. Klinkt actueel en nog steeds broodnodig. Vandaar dat we de gebeurtenissen en lessen van 1917 grondig willen bekijken.

 

Tsaar Nicolaas II

Als onderdeel van de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie zal er vanuit de gevestigde kringen veel aandacht zijn voor het lot van de Russische tsaar en zijn familie. Vandaag worden zij als slachtoffer van de revolutie voorgesteld, waarbij de honderdduizenden jongeren die door de tsaar de dood ingejaagd werden tijdens de oorlog gemakshalve vergeten worden. Zo loopt er vanaf 4 februari in de Hermitage in Amsterdam een tentoonstelling ‘De Romanovs en de revolutie’. Op Canvas is er een reeks over de Romanovs.

In zijn ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ brengt Trotski een beeld van de tsaar en de tsarina in de laatste maanden voor de revolutie. Zo schrijft hij: “Aan Nicolaas II werd door zijn voorvaderen niet alleen het geweldige rijk maar ook de revolutie als erfenis nagelaten. Zij bedachten hem met geen enkele eigenschap die hem in staat gesteld zou kunnen hebben een rijk, of zelfs maar een gouvernement of een district, te besturen. Tegenover de historische branding die haar golven steeds dichter aan de poorten van het paleis deed rollen, stond de laatste Romanov met een doffe onverschilligheid. Het was alsof een doorzichtige, maar volkomen ondoordringbare, sfeer zijn bewustzijn en zijn tijdperk van elkaar scheidde.”

-> Lees het volledige hoofdstuk van Trotski over de tsaar en de tsarina