Text Size

Trotski over dubbelmacht

Met de opmars van sociale onrust, radicalisering en zelfs revolutionaire bewegingen stelt zich de vraag hoe een andere samenleving tot stand komt. De overgang van de macht van de ene naar de andere klasse is onderdeel van een proces. Trotski beschreef in zijn 'Geschiedenis van de Russische Revolutie' hoe dubbelmacht, waarbij tegengestelde klassen een rechtstreekse confrontatie om de macht aangaan, een uitdrukking is van een revolutionaire beweging.

Geschiedenis van de Russische revolutie, hoofdstuk 11 (Marxistisch Internet Archief)