Text Size

Het kapitalisme hervormen of systeemverandering nastreven?

Op zaterdag 28 april is er op Socialisme 2012 een commissie over de oude discussie van hervorming versus revolutie. Die discussie is vandaag opnieuw erg actueel nu het kapitalisme alle verworvenheden en hervormingen uit het verleden op de helling plaats. De terechte eisen voor een betere herverdeling van de rijkdom kunnen niet anders dan gepaard gaan met de strijd voor een ander type maatschappij, waarbij de economie niet langer in de handen blijft van een kleine minderheid, maar gecontroleerd en beheerd door de grote meerderheid. Hieronder wat lectuurtips om deze commissie voor te bereiden.

Sociale hervorming of revolutie door Rosa Luxemburg

Strijd voor positieve hervormingen koppelen aan strijd voor socialisme