Text Size

Dag van de Solidariteit - Programma

Komende zondag is het zover, dan is er de Dag van de Solidariteit. Dit evenement, georganiseerd door Vecht voor je Recht en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting, brengt een hoop linkse en activistische organisaties bijeen om te debatteren over de bezuinigingspolitiek, verdeel en heers en het antwoord van links. We publiceren hierbij het programma van de dag.

BLOK 1: 12.30 tot 13.30

Zaal 1: Revolutie in de Arabische wereld

Het begon met de symbolische wanhoopsdaad van Mohamed Bouaziz in Tunesië en mondde binnen een maand uit tot de grootste revolutionaire golf sinds de Val van de Muur. Wat decennia lang onmogelijk leek – dat het volk zich door strijd kan ontdoen van dictators – bleek ineens wel mogelijk en inspireerde een hele regio om in opstand te komen. Dit is regime change van onderop. Wat is het perspectief voor democratische verandering in het hele Midden-Oosten? Wat zijn de geopolitieke gevolgen van de opstand?

Sprekers: Robert Soeterik (Midden-Oostendeskundige) en Dirk Wanrooij (freelance journalist, tijdelijk terug uit Caïro)

Zaal 2: Hoe verder met de studentenstrijd?

Op 21 januari demonstreerden meer dan twintigduizend studenten op het Malieveld in Den Haag. De directe aanleiding werd gevormd door de studeerboete voor zogenaamde ‘langstudeerders’, maar in de kern gaat het zowel studenten als docenten om de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland. Ondanks het massale protest wil staatssecretaris Zijlstra de bezuinigingen doorzetten. Hoe moet het nu verder met het verzet? Hoe staat de studentenbeweging er voor in Nederland en wat zijn volgende stappen?

Sprekers: Jeroen van der Starre (Internationale Socialisten), Sophia Beunder (Kritische Studenten Utrecht) en Jamie Woodcock (Education Activist Network – Groot-Brittannië)

Zaal 3: Criminaliseren van illegalen

Vreemdelingen en vluchtelingen leken door de Staat al als derderangs burgers gezien te worden, met het nieuwe kabinet dreigt het nog heftiger te worden. Illegaliteit wordt helemaal strafbaar, evenals het helpen van ongedocumenteerden. Hoe word je ‘illegaal’, wie helpen je dan nog, wat kunnen we doen om ongedocumenteerden een stem te geven? Deskundigen uit de praktijk gaan de discussie aan met elkaar en de zaal.

Sprekers: Jelle Klaas (Fischer advocaten), Rian Ederveen (LOS) en Mariët van Bommel (Doorbraak)

Zaal 4: De bijstand als afvoerputje

Wie jong, gezond, energiek is wordt niet gestraft. Wie rijk is wordt beloond. Voor wie dat niet is, hoe getalenteerd ook, heeft Rutte alleen de bijstand als perspectief. Nu al dreigen Wajongers en WSW-ers óf alleen bijstand te krijgen óf beneden CAO-lonen te mogen werken. Armoede werkt niet. Inleidingen over hoe acties kunnen plaatsvinden, samen met de `kinderen
van de rekening’.
Sprekers van onder andere Bijstandsbond Amsterdam

Zaal 6: Lessen van de AOW-strijd

Uit tal van opiniepeilingen bleek dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen een verhoging van de AOW-leeftijd was. Daar waren dan ook goede argumenten voor. De AOW wordt niet ‘onbetaalbaar’ door de vergrijzing, de verhoging levert weinig op voor het huidige begrotingstekort en de meerderheid van 65′jarige werknemers is werkloos of anderszins niet meer actief. Terwijl de actiebereidheid groot was om 65 daadwerkelijk op 65 te houden gokte de FNV-top echter op een lobbytraject, met alle desastreuze gevolgen van dien. Zonder echte strijd werd verhoging toegestaan. De vraag voor vakbondsleden is wat voor lessen we hier uit kunnen trekken.

Sprekers: Niek Stam (bestuurder FNV Bondgenoten Havens Rotterdam) en Jeroen Glas (voorzitter FNV Jong)

BLOK 2: 13:40-14:40

Zaal 1: Jongeren en repressie

De Mosquito, groepsverboden, een blowverbod, ‘straatterroristen’: de overheid en enkele politiek partijen lijken de oorlog te hebben verklaard aan hangjongeren. Zijn hangjongeren gewoon lastige pubers of is er meer aan de hand? Werkt de alsmaar toenemende repressie? Wat kunnen we leren van het buitenland? Hoe kunnen jongeren opstaan tegen repressie? Deskundigen uit de praktijk gaan de discussie aan met elkaar en de zaal.

Sprekers: Maartje Berger (Defence for Children), Laurent Chambon (socioloog), Jelle Klaas (fischer Advocaten) en Sabi el Moussaoui (Argan)

Zaal 2: Natuur onder vuur

Rutte & Co stoppen aankoop van grond voor natuur, het is genoeg vinden zij. Ze willen liever nieuwe kern- en kolencentrales, waar je met 130 km per uur voorbij mag razen. De natuurorganisaties en instellingen verzetten zich, maar hoe kunnen wij het verzet tegen kernenergie en voor een beter milieu weer in de belangstelling krijgen?

Sprekers: Geert Ritsema (Milieudefensie) en Peer de Rijke (LAKA/WISE)

Zaal 3: Actie organiseren van onderop

Links is zwak en verdeeld. Om effectief te zijn zullen we krachten moeten bundelen. Dat gebeurt vooral op lokaal niveau. In deze workshop bespreken we onder andere de ervaringen daarmee in Amsterdam met het Steuncomité Sociale Strijd (voorheen comité steun de schoonmakers), en van Wilders sluit ook jou uit in Nijmegen en Wageningen.

Sprekers: Willem Bos (Steuncomité Sociale Strijd Amsterdam) en Mathijs van de Sande (Wilders sluit ook jou uit)

Zaal 4: Kaalslag in de kunst

Na de schreeuw voor cultuur is het stil geworden. Hoe kan het verzet tegen de botte bijl weer een nieuwe impuls krijgen. Inleidingen met invalshoeken vanuit de werkgevers- en de uitvoerenden kant.

Sprekers worden nog bekend gemaakt.

BLOK 3: 15.50-16.50

Zaal 1: Het antwoord op islamofobie en rechts populisme

De meest rechtse regering in de parlementaire geschiedenis leunt op een partij die een hoofddoekbelasting voorstaat en het leger wil inzetten tegen Marokkaanse ‘straatterroristen’. Ondanks de extremistische uitlatingen van Wilders durven de linkse partijen hem niet eens racistisch te noemen en wordt hij met fluwelen handschoenen aangepakt. Is islamofobie het ‘nieuwe racisme’? En wat is het antwoord van links op de opkomst van een nieuw radicaal rechts?

Sprekers: Mohamed Rabbae (Een Land Een Samenleving), Peyman Jafari (Internationale Socialisten) en Ikram Chidi (Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland)

Zaal 2: Het recht op wonen

Rutte pakt de huurders, woningzoekenden en woningbouwcorporaties. Huurders in gebieden met woningnood gaan 120 euro meer huur betalen. Woningbouwcorporaties moeten de schatkist vullen en zullen dit weer doorrekenen in de huur. Het kraken is verboden maar leegstand is overal. Wat te doen? Hoe krijgen we huurders in beweging en het kraakverbod afgeschaft?

Met sprekers van onder andere de Huurdersvereniging Amsterdam en de kraakbeweging.

Zaal 3: Vakbond in beweging

Het verzet tegen het rechtse beleid zal vooral moeten komen van sociale bewegingen. De vakbond is de oudste en de grootste sociale beweging, maar is niet altijd makkelijk in beweging te krijgen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat dat wel het geval is. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het werken in de vakbeweging, om daar weer een echte beweging van te maken, als aan de manier waarop andere bewegingen de vakbond en vakbondsleden bij hun activiteiten kunnen betrekken.

Sprekers: Lot van Baaren (hoofdbestuur Abvakabo FNV en redactie Grenzeloos) en Rob Marijnissen (FNV Bondgenoten afdeling Amsterdam en Steuncomité Sociale Strijd)

Zaal 4: Bezuinigingen en verzet in Europa

Alle regeringen in de EU zijn van miljardensteun voor banken overgeschakeld op draconische bezuinigingen. De prijs van de crisis wordt bij gewone mensen neergelegd. Maar dit wordt niet zomaar geaccepteerd. Van Griekenland tot Groot-Brittannië komt er massaal verzet op. In deze workshop willen we de internationale ervaringen delen en gezamenlijk lessen trekken.

Met sprekers uit Griekenland, Groot-Brittannië en Frankrijk

17.00-18.00 Plenaire afsluiting

Met als sprekers: Thomas von der Dunk, Gerrie Geldhof (Hoofdbestuur Abvakabo), studentenspreekster, Hassan Ayi (Platform Stop Racisme en Uitsluiting) en Maina van der Zwan (Rekening Retour)

Overige info

Lokatie: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam Onder andere te bereiken met tram 12

Entree: vrijwillige bijdrage van ongeveer 5 euro

Stands kunnen gehuurd worden voor een richtprijs van 50 euro