Text Size

Nee tegen de onderwijsbezuinigingen!

Voor massale studentenacties en een gezamenlijke strijd van jongeren en werkenden tegen dit asociale kabinet!

De afbraak van het onderwijs en de studiefinanciering heeft al enorm verzet opgeroepen van studenten, met als hoogtepunt de demonstratie van 20.000 studenten op 21 januari. En terecht! De plannen van het kabinet betekenen een enorme aanval op studenten en de kwaliteit van het onderwijs. Tienduizenden studenten dreigen een collegegeld van 5000 euro per jaar te moeten gaan betalen en de studiefinanciering voor de masterfase dreigt afgeschaft te worden. Studeren kan straks alleen nog maar als je rijke ouders hebt – of als je jezelf voor tienduizenden euro’s in de schuld steekt. Het verzet moet verder gezet worden!

Barbara Veger in Socialistisch Alternatief nummer 3 (mei - juni)

62.000 zogenaamde “langstudeerders” dreigen in september het gewone collegegeld plus 3000 euro boete te moeten gaan betalen door de invoering van de zogenaamde “Halbe-heffing”. Rechtse politici doet het voorkomen alsof deze “langstudeerders” een stelletje luilakken zijn, die best een deel van de hoge kosten van het onderwijs mogen bijdragen. Echter, bijna de helft van de langstudeerders blijkt vertraging op te lopen door ziekte (23%) of een verkeerde studiekeuze (25%).

De studieduur is al flink ingeperkt: voorgaande regeringen hebben de studieduur ingekort van zes naar vier jaar, daarna is ook nog eens de prestatiebeurs ingevoerd, waardoor je al gestraft wordt als je niet snel genoeg studeert. Daarnaast wil deze regering ook nog eens dat de basisbeurs voor de masterfase verandert van een gift in een lening, en de OV-kaart voor deze groep afgeschaft wordt!  Het gaat steeds om botte bezuinigingsmaatregelen. Maar studenten hebben de tekorten bij de overheid niet veroorzaakt; de rechtse politici hebben voor tientallen miljarden de rijke bankiers gered, en willen nu de rekening van de crisis bij ons leggen. Dit is onacceptabel!

Wij eisen daarom: nee tegen de Halbe-heffing, geen boete voor “langstuderen”! De studieduur terug naar zes jaar! Geen afbraak van de studiefinanciering en OV-kaart!

De afgelopen jaren zijn meer jongeren gaan studeren, in 2009 waren dat er 12% meer. De economische crisis dwingt jongeren daartoe; het aantal bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld, aan mensen onder de 27 jaar is sinds 2008 met 64 procent gestegen tot 35.000 eind 2010. Wil je met de huidige werkloosheid nog een kans hebben op een beetje redelijke baan, dan heb je geen keus dan door te leren. Maar die weg wordt nu steeds meer afgesneden door dit kabinet.

Terwijl het aantal studenten de laatste jaren is gestegen, wil de regering in 2012 190 miljoen korten op de universiteiten en hogescholen. Overvolle collegezalen, docenten die hun baan verliezen en opleidingen die moeten sluiten zal het gevolg zijn als deze plannen doorgaan. Ook over de langere termijn genomen zijn de middelen voor onderwijs fors verminderd. In de zeventiger jaren werd nog 7% van het BNP (bruto nationaal product) aan onderwijs uitgegeven, in 2010 was dat nog maar 5,6%!

Wij eisen daarom: geen bezuinigingen, maar investeringen in het onderwijs!
Uitgaven aan onderwijs terug op het nivo van 7% van het BNP!

Voor het moment is het belangrijk dat de studentenprotesten doorgezet worden, ook als de Halbe-heffing door de Tweede Kamer komt. Er staat teveel op het spel. Slechte wetten kunnen, ook als ze al ingevoerd zijn, door massaal verzet weer teruggedraaid worden.

We mogen ook niet in de val trappen van het kabinet van verdeel- en-heers: jongeren, werklozen en werknemers moeten zich niet tegen elkaar laten uitspelen, wie het meeste de pineut is bij de bezuinigingsrondes. Studenten zouden samen moeten vechten met al die andere mensen die in verzet komen, zoals werkers in de publieke sector, het speciaal onderwijs en in het openbaar vervoer tegen deze asociale regering. Dat maakt het verzet ook veel sterker, dan wanneer studenten als groep alleen protesteren. De onderwijsbezuinigingen zijn onacceptabel, niet alleen voor studenten zelf, maar evengoed voor scholieren, ouders die hun kinderen willen laten studeren, docenten…. De hele bevolking is de dupe als de onderwijsbezuinigingen doorgaan! Omgekeerd zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, cultuur, kinderopvang etc. ook absoluut niet in het belang van studenten. Een gezamenlijke strijd tegen alle afbraakplannen is dan ook noodzakelijk, van studenten, werkenden, werklozen samen!

Waar de gevestigde rechtse partijen heen willen (en waarin ze gesteund worden door de besturen van universiteiten) is een elite-onderwijs. Ze zouden het liefst een “ sociaal leenstelsel”  willen invoeren waarbij de studiebeurs als gift volledig afgeschaft wordt, en studenten voor hun levensonderhoud en studiekosten alles zouden moeten lenen. Zij zien onderwijs als een kostenkost, waar flink in gesnoeid moet worden, omdat de ondernemers nu het kapitalistisch systeem in crisis is toch niet zoveel hoger opgeleiden nodig hebben...

Maar wij hebben wel toegankelijk en goed hoger onderwijs nodig! Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen en zijn kwaliteiten te benutten; wij hebben met zijn allen artsen, verpleegkundigen, milieudeskundigen, etc. hard nodig.

Het hoger onderwijs moet toegankelijk zijn, ook voor jongeren uit arme gezinnen die willen doorleren. Daarvoor is het nodig dat zij niet opgescheept worden met torenhoge schulden als ze gaan studeren, of moeten ploeteren met allerlei bijbaantjes om het hoofd boven water te houden.
Het kapitalisme heeft niet langer jongeren een toekomst te bieden. De economie is fundamenteel in crisis; economische oplevingen zijn slechts tijdelijk en zwak, en worden gevolgd door economische neergang. Dat betekent dat de ondernemers en hun vrienden in de politiek de jongeren en de werkenden steeds weer willen laten bloeden voor de crisis van hun systeem, door onderwijs, sociale zekerheid ed. steeds verder af te breken.

“Socialistisch Alternatief” vecht voor een maatschappij, waarin de behoeften van de bevolking centraal staan en niet de winsten van enkele miljonairs. Door het in gemeenschapshanden brengen van de grote bedrijven en banken, en het instellen van een democratisch geplande economie, is het mogelijk te voorzien in de behoeften van allen: studenten, werkenden, ouderen…. Dan zou het ook mogelijk zijn voldoende middelen voor onderwijs vrij te maken, en onderwijs gratis te maken. Les- en collegegeld zouden afgeschaft kunnen worden, en een studieloon ingevoerd waar je goed van rond kan komen. Er zouden banen geschapen kunnen worden in de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, voor bescherming van het milieu… Wil jij ook meevechten voor zo’n socialistische maatschappij, sluit je dan bij ons aan!