Text Size

De jeugd heeft de toekomstÂ….toch?

De PvdA zei niet te willen bezuinigen op het onderwijs, maar heeft de motie van D66 en GroenLinks hierover toch afgewezen. De partij deed de motie af als “ambitieloos”. En het voorstel om te investeren in het onderwijs wezen ze ook af. Vooral het hoger onderwijs zal lijden onder de bezuinigingen, wat aanleiding was voor veel protestacties. De discussie over de afschaffing van de basisbeurs zit vast. De meeste partijen zijn voor afschaffing, alleen de SP wil de basisbeurs behouden. Verder wordt de prestatiebeurs omgezet in een lening als je niet na vijf maanden voldoende punten hebt. De afschaffing van de OV-kaart voor mbo-studenten, zal op hen financieel zwaar drukken.

Door Ken en Jamie, artikel van het lopende nummer van de Offensief krant

Een toekomst?

Dat jongeren de toekomst hebben is een veelgehoorde, veelgebruikte zin, waar een financiële crisis kennelijk verandering in brengt. De belangrijkste geplande bezuinigingen op het onderwijs voor 2010 zijn als volgt:

  • Geen OV-kaart mbo: 30 miljoen
  • Bezuiniging bestuur en management: 38 miljoen (loopt later op tot 90 miljoen)
  • Groeiregeling basisonderwijs: 9 miljoen
  • Versoberen wachtgeld/vervangingsopslag: 5 miljoen
  • Korting Academische Ziekenhuizen: 10 miljoen
  • Samenwerking technische universiteiten: 10 miljoen
  • Diverse posten: 40 miljoen

In 2011 gaat er structureel 35 miljoen af bij het onderwijs.

Zoals je ziet zijn er grote bezuinigingen gepland op bestuur en management. Dat zal de kwaliteit van het onderwijs flink verslechteren. Een bestuur met ongeveer 1000 leerlingen moet het met 70.000-80.000 euro minder per jaar doen. Deze bezuiniging betekent onder andere dat klassen groter worden. En dit komt nog boven op het al aanwezige structurele tekort van 160 miljoen.

De bezuiniging op de groeiregeling van het basisonderwijs houdt in dat alle scholen van een scholengemeenschap moeten meebetalen als een groep van één van de aangesloten scholen groeit, en een nieuwe leerkracht nodig heeft. Moties van SP, D66 en VVD hiertegen zijn verworpen en de Tweede Kamer is er mee akkoord gegaan. Moet nu zelfs het basisonderwijs opdraaien voor de crisis?

Ten tijde van een crisis wordt het onderwijs gezien als een zware kostenpost waar veel geld uit te halen valt. De harde waarheid is dat de meeste partijen willen bezuinigen. Heeft de jeugd dan niet de toekomst? Heeft de huidige generatie dan geen recht op goed onderwijs? Is het creëren van een goedopgeleide generatie dan niet van groot belang? Het kabinet hecht duidelijk niet genoeg waarde aan ons onderwijs. 

De studenten zijn het duidelijk niet eens met al deze bezuinigingen. Er hebben zich al verschillende stakingen voorgedaan in steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Ondanks de val van het kabinet zullen er meer volgen, dat is ook zeker nodig. Verschillende organisaties zoals het Comité SOS zorgen ervoor dat de informatie wordt verspreid en de studenten zich er bewust van worden en ook actie gaan voeren. Dit is natuurlijk een goede zaak en ze verdienen daar ook alle steun bij die ze kunnen krijgen. Het is wel belangrijk dat ze zich ook bewust worden van de andere bezuinigingen. Deze zullen hen wellicht niet direct in het heden raken maar zijn met het oog op de toekomst wel op hen van toepassing. Jongeren moeten er ook bij stilstaan dat, als ze het geld niet bij het onderwijs halen, ze het ongetwijfeld ergens anders zullen gaan halen. Er is dus niet alleen actie nodig tegen bezuinigingen op het onderwijs, maar op elke andere vorm waar het gaat om de belangen van de mensen. De strijd zal dus niet zomaar ophouden, en dat is een boodschap waar de politiek zich bewust van moet zijn.

De studenten zijn niet verantwoordelijk voor de crisis, datzelfde geldt voor de arbeiders. Dit is iets wat beide groepen gemeen hebben en er zou ook geen sprake moeten zijn van een duidelijke scheiding tussen deze twee groepen. Scholieren, studenten, arbeiders moeten gezamenlijk strijden tegen de bezuinigingen die zij niet zelf veroorzaakt hebben. Als een willekeurig persoon zijn geld verliest moet diegene er zelf voor zorgen dat het geld terugkomt, en dat doet hij niet door het geld van iemand anders te nemen. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig. Dat heet diefstal. Hoe kan het dat het op veel grotere schaal wel gebeurt en gewoon wordt toegelaten? Wij betalen niet voor wat door de banken is verloren. 

Check regelmatig op www.studentendemonstratie.nl of er acties bij jou in de buurt zijn.