Text Size

Massa-campagne nodig om Trump te stoppen

Een formidabele prestatie van Clinton, ex-minister voor oorlogen en bedrijfsleven, om de presidentsverkiezingen in de VS te verliezen van de minst populaire kandidaat in de afgelopen veertig jaar. Door Sanders met hulp van de media aan de kant te werken heeft de top van de Democratische Partij Trump de kans gegeven de weerzin tegen het establishment te monopoliseren. Tientallen miljoenen mensen zijn nu diep gegriefd en hebben angst voor de toekomst. De hoogste tijd voor een massale campagne in de straten van de steden van de VS tegen de politieke agenda van Donald Trump.


Artikel door Pieter Brans, Amsterdam


Er is weinig dat Trump in de komende periode nog kan stuiten. Het Huis van Afgevaardigden? Republikeinse meerderheid. De Senaat? Republikeinse meerderheid. Hooggerechtshof? Is binnenkort in conservatieve handen. Het buitenland? Heeft Trump lak aan. Alleen een massale campagne met demonstraties kan hem nog tegen houden. Voor wie dit niet voor mogelijk houdt: het is eerder gebeurd. In 1972 won Nixon de presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid.

De gecombineerde kracht van het verzet, vanuit de vakbonden, het protest tegen de Vietnam oorlog, de beweging voor de burgerrechten, de vrouwenbeweging en de Black Panther Party deden hem in 1974 de das om. Formeel ruimde hij het veld vanwege het Watergate schandaal, een inbraak door zijn 'fixers' bij zijn politeke tegenstanders. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig, waren de protestbewegingen groter, maar wat niet is, kan worden opgebouwd.

De gevolgen van Trump's verkiezing zullen langzaam merkbaar worden. Eén van de gevolgen zal zijn dat de Republikeinse partijorganisatie volledig in zijn handen komt. "Winner takes all" in de VS en de gegevens heeft hij al in handen. Tegenstand vanuit de Republikeinse partij is dus niet te verwachten.

Een ander gevolg zal zijn is dat de Democratische Partij door dit debakel uit elkaar zal vallen. Het is duidelijk dat de Democraten geen enkele bescherming hebben geboden tegen de demagogie van Trump. De kandidaat die echt een kans maakte tegen Trump, Bernie Sanders, werd door het partijapparaat op de Conventie afgevoerd. Superafgevaardigden, de media e.d. kwamen er aan te pas om Sanders aan de kant te schuiven. Jammer genoeg heeft hij geen gehoor gegeven aan de oproep van onze zusterorganisatie in de VS, Socialist Alternative om de campagne voor de 99% voort te zetten en door te gaan als onafhankelijke kandidaat. De presidentsverkiezingen van 2016 zullen nog lang nadreunen bij de Democraten en het is de vraag of zij hiervan zullen herstellen.

De strategie van "het minste kwaad", Clinton kiezen om Trump buiten de deur te houden, ook aangehangen door veel vakbondsleiders, is failliet. Kort gezegd is de Democratische Partij een flop gebleken en zullen Amerikaanse werknemers na het verlies van deze corrupte advocaat, zelf hun verdediging moeten voeren. De campagne van Sanders heeft laten zien wat er op dit gebied mogelijk is. Sanders was in staat de massa's te mobiliseren en was waarschijnlijk wel in staat geweest om Trump te verslaan. Een nieuwe protestbeweging tegen Trump kan verder bouwen op Sanders' campagne voor de 99%. Een nieuwe en brede arbeiderspartij is nodig om dit nieuwe gevecht te winnen.

Niet alle gevolgen van het beleid van Trump laten zich nu voorspellen. Maar zijn verkiezingsbeloften zijn duister genoeg. Een muur aan de grens, het afvoeren van 11 miljoen illegale migranten, latino's, vrouwen, zwarten die zich beschouwen als aan te schieten wild, blanke arbeiders die hij teleur gaat stellen, belastingverlaging voor het bedrijfsleven en de rijken, zijn houding tegenover abortus en dit is nog maar een greep uit zijn agenda, het vormen allemaal punten waartegen massaal protest moet en kan worden gemobiliseerd.

Een brede protestbeweging vanuit de arbeidersklasse en onderdrukten kan de massa-deportaties en de aanval op onze rechten keren. Socialist Alternative in de VS roept op om zo'n massa-beweging op te bouwen. Demonstraties zijn al gepland in Oakland, Boston, New York en Seattle.