Text Size

Voor massastrijd om de Israëlische staatsterreur te stoppen

Wekenlang al wordt de bevolking van Gaza geconfronteerd met een barbaarse slachtpartij door de Israëlische staat. Bijna 2.000 inwoners van Gaza kwamen daarbij om het leven, volgens de VN ging het in 80% van de gevallen om burgers. Een half miljoen mensen moest hun huis ontvluchten, veel huizen werden volledig verwoest. Er vielen ook meer dan 60 Israëlische doden, waaronder drie burgers.

Pamflet van de LSP (Linkse Socialistische Partij, onze zusterorganisatie in België) pdf

 

Zelfs een staakt-het-vuren van langere duur – dat een welgekomen ogenblik van rust vormt voor de bevolking van Gaza – maakt geen einde aan de nachtmerrie. Gaza blijft belegerd, het blijft de grootste openluchtgevangenis ter wereld. De vernielingen door de oorlog hebben de al bijzonder slechte situatie nog erger gemaakt. Er is massale dakloosheid, honger en de dreiging van ziektes.

Zelfs in periodes dat de Israëlische regering geen militaire aanvallen uitvoerde, werd het gebied van de Palestijnse Autoriteit onderworpen aan brutale repressie en in de praktijk bezetting. Dit ging samen met de vastberaden ontwikkeling van Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem en doorheen de Westelijke Jordaanoever. Het werd afgewisseld met periodes van bloedig geweld, zoals het huidige geweld.

Is bevrijding voor de Palestijnen mogelijk?

Er is onder de gewone bevolking een brede sympathie voor de Palestijnen. Vorige week waren er honderdduizenden betogers in Londen en andere steden. Maar de woede tegenover het lot van de Palestijnen wordt niet gedeeld door de heersende elite.

Westerse leiders als Obama of Cameron betuigden aanvankelijk hun steun aan de Israëlische regering, onder druk van het breed gedragen verzet pasten ze enkel hun toon aan. Hun solidariteit wordt overigens niet tot woorden beperkt, de VS geeft jaarlijks meer dan 3 miljard dollar aan Israël waarvan ongeveer drie kwart wordt uitgegeven om Amerikaans militair gerief te kopen.

De Palestijnen zullen nooit bevrijding bekomen door zich tot de imperialistische machten te richten die steeds hun eigen economische en strategische belangen in de regio verdedigen. Ook de VN, dat door de grootmachten wordt gedomineerd, kan evenmin een weg vooruit aanbieden. Honderden resoluties van de VN veroordeelden de acties van het Israëlische regime, maar deze resoluties worden gewoon genegeerd door de VS en Israël, tenzij ze hen goed uitkomen natuurlijk.

De Palestijnen kunnen evenmin rekenen op de reactionaire Arabische regimes die in hun propaganda het lot van de Palestijnen verdedigen, maar zich tot woorden beperken. Als het van de kapitalistische politici langs beide kanten van de nationale tegenstellingen afhangt, zal het bloedvergieten gewoon doorgaan.

Massaal verzet is cruciaal

Internationale solidariteit is belangrijk, maar iedere belangrijke stap vooruit uit de geschiedenis van de Palestijnse strijd was het resultaat van de actieve mobilisatie van de Palestijnse massa’s zelf.

Dat was in het bijzonder het geval met de eerste Intifada en recenter nog met het massale offensief van de bevolking van Gaza waarbij de Israëlische belegering in 2008 gedurende elf dagen werd doorbroken.

De recente moedige betogingen op de Westelijke Jordaanoever – ondanks de aanwezigheid van de brutale Israeli Defence Force – tonen het potentieel voor een nieuwe massale opstand. Dat bleek ook uit de grote betogingen van Palestijnen in Israël zelf als antwoord op de toegenomen repressie waar ze mee geconfronteerd worden.

De enige manier om een echte Palestijnse staat te krijgen, met vrede en veiligheid, is niet via akkoorden aan de top maar door massale actie en het organiseren van onderuit. Arbeiders en armen in de Palestijnse gebieden kunnen enkel rekenen op hun eigen democratisch beheerde onafhankelijke organisaties om de verdediging tegen de repressie te organiseren – met inbegrip van gewapende verdediging – en massale acties op te zetten om hun belangen te verdedigen.

De raketaanvallen vanuit Gaza tonen de wanhoop van de Palestijnen op de Gazastrook. Ze vormen echter geen bedreiging voor het Israëlische regime dat op militair vlak een zwaar overwicht heeft. De raketaanvallen zijn zelfs contraproductief omwille van hun willekeurige karakter die de angst onder de Israëlische bevolking versterkt. Het Israëlische regime kan op die angst inspelen om steun te verwerven voor het barbaarse oorlogsbeleid.

De Israëlische staatsterreur stoppen!

Israël heeft een machtige militaire machine uitgebouwd die naar schatting het tiende sterkste leger ter wereld is. Dit betekent evenwel niet dat de Israëlische elite almachtig is. Integendeel, de sociale basis voor het regime wordt geleidelijk aan ondermijnd.

Zoals in vele andere landen worden de arbeidersklasse in Israël geconfronteerd met een bezuinigingsbeleid dat werd beantwoord met stakingen en protestacties. In 2011 namen honderdduizenden Israëli naar het voorbeeld van de Arabische Lente deel aan een beweging voor degelijke huisvesting, diensten en betere lonen.

De Israëlische arbeiders moeten hun eigen onafhankelijke arbeidersorganisaties uitbouwen. Zulke organisaties kunnen de strijd voor nationale bevrijding van de Palestijnen ondersteunen aangezien deze strijd de enige basis is voor vrede en veiligheid voor de Israëlische Joodse arbeiders.

De Socialistische Strijdbeweging, onze zusterorganisatie in Israël/Palestina (http://maavak.org.il/), is actief in de arbeidersstrijd in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze neemt ook deel aan de gezamenlijke betogingen van Arabieren en Joden tegen de bezetting en de belangrijke anti-oorlogsbetogingen die recent plaatsvonden in Tel Aviv, Jeruzalem en andere Israëlische steden.

De Socialistische Strijdbeweging komt op voor socialistische standpunten en de opbouw van nieuwe massabewegingen en arbeiderspartijen die de kapitalistische partijen aan de kant kunnen schuiven. Dat zou de basis vormen voor democratisch socialisme in Palestina, Israël en de rest van het Midden-Oosten met garanties voor de rechten van alle minderheden.

 

* Stop de blokkade van Gaza. Voor de onmiddellijke terugtrekking van het Israëlische leger uit de Palestijnse gebieden!

* Voor massale strijd van de Palestijnen onder hun eigen democratische controle om voor echte nationale bevrijding op te komen!

* Voor onafhankelijke arbeidersorganisaties in Israël en Palestina!

* Voor het vestigen van regeringen van arbeiders en armen, om een einde te maken aan onderdrukking, democratische rechten voor iedereen – waaronder minderheden – te verdedigen en te breken met het kapitalisme en het imperialisme

* Strijden voor democratisch socialisme in Palestina, Israël en de rest van het Midden-Oosten