Text Size

Italië; Genua vijf dagen plat door stakingsacties. Privatisering openbaar vervoer uitgesteld

demo OV GenuaIn november lag de Italiaanse stad Genua vijf dagen plat door een lokale staking. Duizenden personeelsleden van de stad protesteerden tegen de geplande privatisering van het openbaar vervoer en tegen het besparingsbeleid. We spraken over deze staking en het resultaat ervan met Marco Veruggio van ControCorrente, onze Italiaanse zusterorganisatie.

Interview door Offensiv, weekblad van Rättvisepartiet Socialisterna (Zweden)

 

 

"In mei 2012 werd een nieuwe burgemeester, Marco Doria, verkozen. Hij was een linkse kandidaat die beloofde om de publieke sector te verdedigen. Dat gebeurde niet; hij ging over tot privatiseringen en dit jaar stelde hij voor om zowat alle openbare diensten te privatiseren”, zegt Marco Veruggio. Zijn organisatie, ControCorrente, telt verschillende vakbondsmensen bij het openbaar vervoer en andere stadsdiensten.

De burgemeester wil onder meer 50 personeelsleden van het stadstheater Carlo Fellici afdanken, de afvalophaling en het openbaar vervoer (trams, bussen, metro en liften aan de rotsen rond de stad) privatiseren. Het stadsbestuur wil ook verregaande besparingen doorvoeren.

Leden van ControCorrente namen in augustus het voortouw om een petitie voor stakingsacties op te zetten. In de afdeling van de afvalophaling tekenden 410 van de 1.600 personeelsleden de oproep.

“Toen de plannen in augustus bekend raakten, gingen afvalophalers over tot een bezetting van het stadhuis en de maatregel werd ingetrokken. Een dag later werd de politie ingezet tegen getroffen onderhoudspersoneel, maar de beslissing werd toch uitgesteld tot september en vervolgens tot november”, aldus Marco.

Bezetting van het stadhuis door het stadspersoneel

De reactie in november was nog sterker. “800 personeelsleden hielden het stadhuis op 19 november bezet. De bijeenkomst van de gemeenteraad werd opnieuw uitgesteld. Er braken wilde stakingen uit die de stad vijf dagen lam legden.”

De afvalophalers en het onderhoudspersoneel van de stad vervoegden de stakers van het openbaar vervoer. De stedelijke vervoersmaatschappij AMT telt 2.300 personeelsleden.
“De stakers kregen een brede steun vanuit Genua en de rest van het land. Metaalarbeiders en dokwerkers, studenten, taxichauffeurs en anderen betuigden hun solidariteit. Taxichauffeurs stuurden delegaties naar de betogingen van de stakende buschauffeurs.”

“De woede keerde zich tegen het stadsbestuur, maar ook tegen de vakbondsleiding. Die werd onder druk gezet om de staking te ondersteunen, maar deed dit zonder duidelijke eisen of strategie voor de acties. Dit liet ruimte aan de autoriteiten om de stakers te vervolgen, er werd gedreigd met een individuele boete van 500 tot 1.000 euro per staker.”

“Na vijf dagen werd de staking afgeblazen en kwamen er onderhandelingen. Veel personeelsleden waren niet tevreden met het resultaat daarvan, de uitgebreide privatiseringen en besparingen werden niet volledig gestopt. De privatisering werd uitgesteld omdat het private bedrijf dat het openbaar vervoer wou overnemen afhaakte.”

Het openbaar vervoer in Genua werd al eens geprivatiseerd in 2004. Maar onder druk van onderuit moest de vakbondsleiding instemmen met acties en druk, waarna het stadsbestuur in 2011 het openbaar vervoer terug overnam.

“Het belangrijkste van deze staking was dat het de kracht van de arbeiders toonde. Er waren steunverklaringen en solidariteitsacties in heel het land. Velen zagen de staking in Genua als een voorbeeld dat in de rest van het land navolging moest krijgen.” Op 5 december gingen de buschauffeurs van Firenze in actie naar het voorbeeld van Genua. Er was een wilde 48-urenstaking waarbij een reeks besparingen en afdankingen werden ingetrokken.

“De vijfdaagse strijd kan ook een inspiratie vormen voor de dokwerkers in de stad. Ook zij worden opnieuw geconfronteerd met een poging tot privatisering van het overheidsbedrijf waarvoor ze werken.”

“ControCorrente was de enige politieke organisatie die aan de staking deelnam. Onze leden speelden een actieve rol in het organiseren van de staking en de solidariteit. Onze affiches waren overal verspreid, op de bussen, aan de bushokjes en stakers droegen de affiches mee op betogingen.”

Diepe crisis – toename van strijd

 

  • Italië wordt hard geraakt door de kapitalistische crisis. De industriële productie nam met 25% af sinds 2007.
  • Tegelijk kende het land geen grote strijdbewegingen zoals in Griekenland, Spanje of Portugal. Een van de redenen hiervoor is de crisis van de linkerzijde en de Rifondazione Comunista in het bijzonder.
  • Op 19 oktober betoogden 50.000 mensen tegen het regeringsbeleid na een oproep van de ‘basisvakbonden’ en sociale bewegingen. Een dag eerder waren er enkele geslaagde stakingsacties van deze basisvakbonden.