Text Size

PIJN voor Rutten of de arbeiders

De verkiezingscampagne heeft na de uitzending van Netwerk over de gevolgen van de manier waarop de VVD bezuinigt, een andere wending genomen. Rutte reageerde als gestoken door een wesp op de beelden over de achteruitgang en de wanhoop van de bijstandsgerechtigden. Voor het eerst werd de waarheid over het programma van de VVD getoond en hij realiseerde zich dat dit soort beelden hem de verkiezingen kan kosten.

Pieter Brans - Offensief Amsterdam

Voor het eerst ging het over de inhoud, over de centen. Tot nu toe ging het over de poppetjes, de debatkunsten van de lijsttrekkers en andere onbenulligheden. Die moesten weghouden waar het eigenlijk om ging: bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen. Het interview in Netwerk gaf de bezuinigingen een daadwerkelijk gezicht: het gezicht van een huilende bijstandsmoeder die niet meer weet hoe ze moet rondkomen van 15 i.p.v. 40 Euro voor de boodschappen in de week! En dan beweren dat armoede in Nederland niet bestaat!

Het CPB heeft de gevolgen van de partijprogramma’s voor de inkomens niet doorgerekend. Koopkrachtberekeningen zouden vooral de VVD en het CDA in moeilijkheden hebben gebracht: zij hakken het hardst in op de lagere en gewone inkomens! Waar halen deze partijen het gore lef vandaan om andere partijen onverantwoordelijk te noemen, slap vanwege het ‘doorschuiven’ van de rekening en het ‘belasten van de komende generaties’ (die ze trouwens wel opzadelen met een veel hogere pensioenleeftijd en studieschulden).

Terwijl mensen met grote inkomens er achteloos 1800 Euro bij krijgen die ze helemaal niet nodig hebben. Het kan best zijn dat de cijfertjes niet helemaal op de Euro kloppen, maar zoals Emile Roemer zei: de richting is duidelijk, de VVD wil zwaar bezuinigen, gewoon geld weghalen bij de laagste inkomens, in de sociale zekerheid en in de zorg, het onderwijs, de dingen waar wij allemaal van afhankelijk zijn. En dat gaat het om vele, harde Euro’s. Voor het eerst wordt er iets zichtbaar wat de bezuinigingen betekenen en wat het VVD programma betekent. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het programma van de andere partijen. Er zijn veel vormen van bezuinigen, maar behalve nuttige vormen van bezuinigingen zoals die op defensie en op dure afscheidsrecepties, komen ze er allemaal op neer dat ze de rekening van de crisis bij de arbeiders neerleggen.

Het tempo van bezuinigen van de VVD is zo genadeloos (en de opmars van de VVD in de peilingen) dat de burgerlijke economen en de ondernemers zich zorgen gaan maken dat dit programma ook werkelijkheid wordt. Dat betekent namelijk dat er zoveel geld bij de mensen wordt weggehaald dat de bakker, de fietsenmaker en andere zaken dat sterk gaan voelen. Als tegelijkertijd de overheid veel minder uitgeeft en ambtenaren ontslaat, houden ze geen klanten meer over! Althans geen klanten die geld komen besteden…De groei van de economie is nog zo kwetsbaar, dat de economie dan gemakkelijk in de tweede dip terecht komt. De reserves van de banken zijn nog niet hersteld van de eerste, dus als dit wereldwijd gebeurt, kan het ernstige gevolgen hebben. Maar ook in Nederland kunnen de effecten hard aankomen. Niemand zit op een tweede recessie als gevolg van harde overheidsbezuinigingen te wachten, ook de ondernemers niet.

Tenzij weer nieuwe afleidingsmanoeuvres worden bedacht, gaat het mogelijk de komende twee weken in de verkiezingsstrijd om de naakte waarheid: waar komt de rekening van de crisis te liggen. Natuurlijk zien we ook dat Rutte zover uitloopt dat anderen aan zijn verkiezingsoverwinning willen gaan knabbelen. Maar er is meer aan de hand. De harde cijfers, de harde werkelijkheid kan de VVD de verkiezingsoverwinning kosten. Helaas verandert er dan voor de gewone mensen nog niet veel, want dan komen de partijen aan bod die ‘redelijk’ en ‘gespreid’ willen gaan bezuinigen. De schrale troost voor Rutte is dat hij dan niet na de verkiezingen politiek afbrandt, maar dat zijn huidige tegenstanders dat dan doen. Want het kan niet anders of de partijen die een nieuw kabinet vormen, zien zichzelf binnen de kortste keren impopulair worden door hun schraalhans keukenmeester beleid.

De gewone man en vrouw moeten het hebben van het verzet tegen deze pogingen om de lasten van de crisis bij hen neer te leggen. Verzet dat moet komen van de vakbeweging en de SP. Des te schandelijker dat de top van de FNV het met de ondernemers op een akkoord dreigt te gooien over de AOW en de leeftijd van 65 loslaat. Deze vorm van uitverkoop laat zien dat er een strijdbare leiding moet komen, die het verzet mobiliseert en het niet laat verlopen. Het is te hopen dat de SP in de komende weken nog veel van zijn achterstand in de peilingen gaat goedmaken, de partij zal nog nodig zijn om het verzet in de samenleving een politieke stem te geven. Roemer doet als enige partijleider in de verkiezingscampagne alle mogelijke moeite om te laten zien dat de andere partijen stelen van de armen om de rijken nog rijker te maken.

Het verdedigen van de belangen van gewone werkende mensen houdt in dat men al snel tegen de grenzen van het zieke kapitalisme zal oplopen. Socialistische conclusies lijken nu nog ver weg, maar als het verzet eenmaal op gang komt, zullen ze zeker niet uitblijven.