Text Size

Bezuinigingen thuiszorg: handen thuis, Rutte

demo thuiszorg
In Den Haag demonstreerden op 6 april 6000 thuiszorgers en sympathisanten tegen de bezuinigingen van 1,1 miljard op de thuiszorg. Het kabinet wil 75% van het budget voor de thuiszorg wegbezuinigen. 100.000 zorgverleners worden hierdoor werkloos. Het is een schijnbezuiniging omdat mensen toch dezelfde zorg nodig zullen hebben. In een verpleeghuis is die vele malen duurder. De 100.000 ontslagen betekenen hoge kosten voor de WW. Het is voor mantelzorgers, toch al zwaar belast, onmogelijk om alle vereiste zorg te gaan leveren. Deze bezuiniging moet van de baan! Wij mogen niet toelaten dat dit kabinet de thuiszorg ten grave draagt. Handen thuis Rutte, was de leus van de demonstratie.

Verslag van Pieter Brans

Tijdens de demonstratie kreeg die leus een positieve ontvangst. Bij de manifestatie op het Lange Voorhout kreeg staatssecretaris Van Rijn een petitie met 137.000 handtekeningen aangeboden. Hij zegde overleg toe over de negatieve gevolgen en het onafhankelijke rapport dat duidelijk maakt dat deze bezuiniging hogere kosten elders betekent. Maar het was ook duidelijk dat de bezuiniging wat het kabinet betreft eigenlijk gewoon gehaald moet worden. Een PvdA staatssecretaris die de welvaartsstaat afbreekt die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, is geen fraai gezicht. Er was veel woede bij de demonstranten. 

 

Veel applaus kreeg SP-leider Roemer die zei dat de thuiszorg plat moest als protest tegen deze maatregel en als dat niet hielp, dat de publieke sector plat moest. En als dat nog niet hielp, moest het hele land gaan staken. De mensen juichten: de gedachte aan een 24-uursstaking om de bezuinigingen te stoppen, was populair. Het is aan de SP en aan de leiding van de vakbeweging om daar vorm aan te geven. De bezuinigingen moeten weg! Deze demonstratie van de werkers in de thuiszorg is een belangrijke opstap naar een bredere vakbondscampagne tegen de bezuinigingen. Dat is de beste weg om alle bezuinigingen te stoppen.

demo thuiszorg