Text Size

Haat tegen migranten beantwoorden met solidariteit. #NoPegida

Recent is in Gent actie gevoerd door zowel antimigrantenbeweging Pegida als Hart boven Hard dat een tegenactie houdt in de vorm van een ‘Fête divers’. Wij roepen op om mee actie te voeren tegen Pegida. Ook door de steun van Wilders voor de Pegida beweging in Duitsland is de kwestie extra actueel. We zetten de belangrijkste argumenten om actie te voeren op een rij.

Artikel van onze Belgische zusterorganisatie Linkse Socialistische Partij

 

Wat is Pegida?

Pegida Vlaanderen is opgezet in navolging van het Duitse Pegida. Dat staat voor ‘Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland’. In het Duitse Dresden groeide Pegida uit tot een massabeweging die tienduizenden op straat bracht. Dresden ligt in het Oosten van Duitsland en kent zelf amper een migrantenbevolking. Pegida kon er uitgroeien tot een massabeweging omdat het gezien werd als een antwoord op de gevestigde politiek.

Het succes van Pegida in Dresden zorgde ervoor dat het navolging kreeg in andere Duitse steden en de rest van Europa. Dat was met heel wat minder succes, doorgaans ging het om geïsoleerde acties of om initiatieven die erg openlijk met erg aangebrande figuren verbonden waren. Extreemrechts en allerhande neonazi’s probeerden op de kar te springen en een graantje van het Pegida-succes mee te pikken.

Waar staat Pegida voor?

De naam zegt het al, het gaat om een initiatief dat zich vooral tegen migranten richt. Ze hebben het over de ‘islamisering’ van wat ze het ‘avondland’ noemen, een verwijzing naar Europa of ook nog naar het boek ‘De ondergang van het Avondland’ van de Duitse filosoof Oswald Spengler die het verval van de Europese beschaving voorspelde. Opmerkelijk detail: Spengler brak al snel met de nazibeweging omwille van het racisme van de nazi’s.

Waar Pegida in Dresden aanvankelijk een breder protest tegen zowel migranten als de gevestigde politiek was, werd dit elders al gauw beperkt tot enkel het racistische element van antimigrantenprotest.

Van waar komt Pegida Vlaanderen?

Het Vlaams Belang zag in Pegida een mogelijkheid om terug in de belangstelling te komen. De partij sprong al vlug op de kar maar probeerde aanvankelijk om de banden tussen partij en Pegida wat te verdoezelen. Omdat Pegida in Antwerpen een actie wilde houden, in de eigen uitvalsbasis van het Vlaams Belang dus, en dit verboden werd door het stadsbestuur, duurde het enkele maanden vooraleer een eerste actie zou plaatsvinden. In de discussie daaromtrent sneuvelden enkele woordvoerders waarna een openlijke Vlaams Belang’er het overnam, Rudy Van Nespen. Dat is een lokale mandataris van het Vlaams Belang in Deurne en voormalig lid van Belgicistische extreemrechtse partijen alsook van Liberaal Appel. Achter de schermen zijn de vaste kern van militanten van Vlaams Belang, Voorpost en compagnie betrokken.

De eerste actie van Pegida Vlaanderen bracht uiteindelijk een 150-tal mensen op de been voor een verboden actie waar iedereen een GAS-boete kreeg. Onder de aanwezigen niet alleen VB-kopstukken maar ook Franstalige militanten van Nation en Nederlandse neonazi’s.

Wat kunnen we ertegen doen?

In Duitsland kreeg Pegida het moeilijk toen het protest ertegen groter werd. Er waren in tal van Duitse steden massale betogingen en acties tegen racisme. Het zette druk op Pegida waardoor ook interne meningsverschillen uitvergroot werden. Woordvoerder Bachmann moest tijdelijk terugtreden omdat hij een foto van zichzelf met Hitler-snorretje had verspreid. De voormalige veroordeelde crimineel vluchtte destijds onder een schuilnaam naar Zuid-Afrika maar werd daar het land uitgezet. Na een korte onderbreking is Bachmann terug als organisator van Pegida en vanavond wil hij met de komst van Geert Wilders naar Dresden Pegida nieuw leven inblazen.

Het beste antwoord op pogingen om de gemoederen tegen migranten op te hitsen, is door ons te organiseren in protest. Het massale karakter van het Duitse protest duwde Pegida daar in het defensief. Aan dat protest een politiek karakter geven waarmee antwoorden worden geboden op de voedingsbodem van racisme, is de grootste uitdaging. Een deel van het establishment heeft ook problemen met Pegida, zelfs al wordt tegelijk niet geaarzeld om discriminatie op vlak van asielregels te organiseren of te tolereren inzake werkgelegenheid en huisvesting. Pogingen van het establishment om het protest tegen Pegida te domineren, moeten we beantwoorden door de discussie over de voedingsbodem voor racisme aan te gaan en de strijd tegen haat en terreur te koppelen aan de strijd tegen het besparingsbeleid.

Tegen haat, tegen terreur en tegen besparingen plaatsen wij de nood aan solidariteit.

Wat zal er na 13 april gebeuren?

Pegida rekent naar eigen zeggen op een 200 tot 300 aanwezigen, de actie van Hart boven Hard heeft het potentieel om een stuk groter te zijn. Net zoals eerder in Gent het geval was met de NSV-betoging en de anti-NSV betoging zullen we extreemrechts dus overtreffen met ons aantal.

Pegida Vlaanderen kondigde al een volgende actie aan. Op 2 mei wil het voor een Moslim Expo in Antwerpen protesteren. Eerder verscheen een persbericht van het Vlaams Belang tegen die Expo, een persbericht ondertekend door woordvoerder Sam Van Rooy wiens vader eventjes woordvoerder van Pegida Vlaanderen was.

Vrijspel geven aan Pegida Vlaanderen is geen optie. Een tegenactie lijkt ons aan de orde. Liefst met een duidelijke boodschap en een degelijke campagne. We zullen daar alvast voor pleiten, onder meer op de actie van deze avond. Het kan de basis vormen voor een groeiende mobilisatie waarmee we uiteindelijk de mogelijkheid van extreemrechts om een haatboodschap op straat te brengen kunnen blokkeren.

Vanavond kunnen we antimigrantengroep Pegida Vlaanderen aka Vlaams Belang in slechte vermomming ruim overtreffen met onze mobilisatie. Laat ons daar gebruik van maken om de discussie over de strijd tegen racisme te voeren en doorheen mobilisatie op de agenda te plaatsen! Doe mee!