Text Size

VS na de tragedie in Boston. Neen tegen racisme en repressie!

aanslag bostonDe afgelopen week was bijna surrealistisch in Boston. Er was de verschrikkelijke aanslag op de marathon op maandag, een vorm van geweld die niet zou mogen gebeuren in deze stad of waar ook in de wereld. Er waren tal van spontane vormen van solidariteit om de honderden mensen die door de vernietigende bom waren getroffen bij te staan. Lopers die net de marathon achter de rug hadden, liepen nog enkele extra kilometers om bloed te geven. Tal van gewone inwoners van de stad openden hun huizen voor wie in de stad vast zat.

Artikel door Brian Kolouris, Socialist Alternative (USA)

 

Er waren tal van solidariteitsboodschappen voor de inwoners van Boston. Er kwamen berichten van mensen uit Kaboel en van Bagdad tot New York. Terwijl bedrijven uit de gezondheidszorg grote bedragen eisen voor het uitvoeren van noodzakelijke medische ingrepen, zijn tal van slachtoffers verplicht om een beroep te doen op financiële steun van andere werkenden. De miljardairs maken grote winsten door deze tragedie.

 

Een van de drie doden als gevolg van de bommen was een 8-jarig kind, Martin Richard, uit de arbeidersbuurt van Dorchester. De foto van Martin met een zelfgemaakte affiche voor vrede na de racistische moord op Trayvon Martin ging de wereld rond als een van de meest treffende beelden die met deze tragedie verbonden werd. Jammer genoeg werd de daad van Martin Richard al gauw gevolgd door een golf van racisme.

Maandag werd een student uit Saoedi-Arabië lastig gevallen omdat hij ‘verdacht’ wegliep van de plaats van de explosies in de buurt van de aankomstplaats van de marathon. Een groot deel van de eerste dag van onderzoek werd aan dit verkeerde spoor besteed. De student was alleen verdacht vanwege zijn afkomst.

In de gevestigde media werden islamofobie en antimigrantenstandpunten gestimuleerd, ook CNN deed daar duchtig aan mee. De persoonlijke gegevens van de Saoedische man werden bekend gemaakt en er was een stroom aan verkeerde berichten over verdachten en arrestaties. Zo was er een verslag dat het had over een ‘donker gekleurde’ verdachte. De politie van Boston hield Afro-Amerikanen en Latino’s tegen om hen te fouilleren. Dat gebeurde in een sfeer die deed denken aan een militaire samenleving.

Oorlog, geweld en terreur

Afgelopen weekend voerde Socialist Alternative in Boston campagne met de slogan: 'Our grief is not a cry for anti-immigrant policies'. Socialisten verzetten zich tegen deze terroristische verschrikking. Wat ook de motieven van de aanvallers waren, dergelijke daden zijn totaal reactionair. De eerste slachtoffers zijn gewone werkende mensen. Terreurmethoden zoals de aanslagen in Boston vormen een voedingsbodem voor rechtse krachten die inspelen op racisme en nationalisme, elementen waarmee de arbeidersklasse wordt verzwakt en de belangen van de grote bedrijven worden gediend.

De media speculeren dat de aanvallers mogelijk geïnspireerd waren door een rechtse islamistische terroristische ideologie en het lot van de voornamelijk uit moslims bestaande bevolking van Tsjetsjenië wilden aanklagen. Die bevolking gaat gebukt onder een harde Russische repressie.
Als die beweringen kloppen, is het meteen duidelijk dat de aanslagen in Boston niets zullen veranderen aan de houding van het VS-imperialisme of andere imperialistische krachten tegenover de bevolking van Tsjetsjenië, Irak, Afghanistan, Palestina of de gehele Arabische wereld. Meer nog, deze aanslagen ondermijnen de strijd van de Tsjetsjeense bevolking en andere onderdrukte volkeren. Het leidt immers tot een versterking van de macht van de Amerikaanse staat en het geeft de heersende klasse in de VS en de rest van de wereld een kans om de democratische rechten af te breken.

Socialisten verzetten zich tegen terrorisme en tegen de rechtse politieke islam, maar ze kunnen zich niet vinden in de racistische methoden van het VS-kapitalisme die aan een politiestaat doen denken of in de imperialistische koers in het buitenland onder de noemer van strijd ‘tegen het terrorisme’. De heersende elite probeert op cynische wijze in te spelen op de woede van de gewonde bevolking tegenover terrorisme.

In plaats van het zoeken naar zondebokken op racistische basis, is er behoefte aan eenheid van alle werkende mensen, jongeren en onderdrukten om samen de problemen bij hun wortels aan te pakken. In dezelfde week van de tragedie bij de marathon kwamen 14 mensen om bij een ontploffing in Texas, er vielen ook honderden gewonden bij de explosie in het meststoffenbedrijf dat de veiligheidsnormen niet zo nauw nam. Ondertussen plegen dagelijks 22 veteranen van het Amerikaanse leger zelfmoord.
De werkende bevolking moet zich verenigen tegen de dominantie van de grote bedrijven zodat de veiligheidsregels op de werkvloer gegarandeerd worden en er een degelijke begeleiding voor mensen met psychische problemen komt, alsook gratis en degelijke gezondheidszorg. Deze strijd kan verenigen over etnische, raciale en religieuze grenzen heen. De benadering van arbeiderseenheid kan een tegengewicht vormen voor religieus en etnisch geweld, niet alleen in de VS maar in de hele wereld.

Helden van de marathon als Carlos Arredondo is nu wereldwijd bekend als de “man met de cowboy hoed”. Hij haastte zich naar de plaats van de explosie om slachtoffers naar ambulances en medisch personeel te brengen. Zijn daden hebben ongetwijfeld levens gered. Een van de mensen die door Carlos werd gered, was de eerste die een beschrijving gaf van de eerste verdachte die donderdag door de politie werd neergeschoten bij een confrontatie.

Carlos is een migrant en een activist die zijn zoon Scott verloor toen die als soldaat in Irak zat. Op het hoogtepunt van de anti-oorlogsbeweging was Carlos een centrale figuur in de protestacties in Boston. Samen met zijn partner Melida nam hij nadien deel aan de acties van Occupy Boston.
Andere helden blijven anoniem, zoals het personeel dat lid is van de vakbond Massachusetts’ Nurses Association (MNA), een bond die actief strijd levert voor het behoud van personeel en voor degelijke gezondheidszorg op een ogenblik dat de grote ziekenhuizen hun ‘kosten’ willen beperken. Het waren verpleegsters en verplegers die lid waren van de MNA die meteen ter plaatse waren om de slachtoffers van de aanslag te verzorgen. Zij zullen verder campagne blijven voeren om voldoende personeel te behouden.

Seamus Whelan, een gezondheidswerker die lid is van MNA en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opkomt voor Socialist Alternative, stelde: “Na deze verschrikkelijke en tragische terreurdaad, moeten we opkomen voor een degelijke gezondheidszorg. Gezondheidswerkers zullen ook in het belang van de patiënten vooraan staan in de strijd tegen de door Obama geplande besparingen in de gezondheidssector.”

Migratiedebat

De gevestigde politici planden dit jaar een debat over migratie. Deze tragedie wordt nu door de rechtse media gebruikt om antimigrantenstandpunten aan te wakkeren. Dat zal het debat mogelijk doen stoppen of naar rechts drukken.

De jongeren die de aanslagen zouden gepleegd hebben, waren migranten die al tien jaar legaal in de VS verbleven. Migranten of moslims in het algemeen kunnen hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Er was al een aanval op een moslima in Malden, een arbeidersbuurt nabij Boston. In tegenstelling tot wat de propaganda in de gevestigde media laat uitschijnen, zijn de meeste massamoorden in de VS het werk van blanke mannen die geen moslim zijn.

Iedere beperking van de democratische rechten van migranten zal ons allemaal raken. Antidemocratische zogenaamd antiterroristische wetgeving zal zogenaamd gericht zijn tegen ‘terroristen’ of migranten, maar al gauw ingezet worden tegen al wie zich verzet tegen de almacht van de gevestigde orde. Dat zagen we de afgelopen jaren al met de maatregelen die in navolging van 11 september 2001 werden genomen. Die maatregelen werden ook ingezet tegen activisten van Occupy, antioorlogsactivisten of syndicalisten.

Socialist Alternative komt op voor een regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. Dat is niet wat Obama voorstelt in zijn hervorming van de migratiewetgeving waarmee hij de grote bedrijven vooral aan goedkope arbeidskrachten wil helpen waarbij de constante dreiging van deportatie wordt ingezet om de lonen te drukken. Slechts een kleine minderheid van de mensen-zonder-papieren zou een legale status krijgen.

Als migranten volledige legale rechten zouden krijgen, zou dit hun zelfvertrouwen versterken in de strijd voor hogere lonen en meer sociale zekerheid. Het zou alle werkenden versterken in de loononderhandelingen en in de strijd tegen de besparingen. In het verleden zijn de Amerikaanse vakbonden mee uitgebouwd door migranten en dit kan ook nu het geval zijn.

Uitgaansverbod

Vrijdag werden de bijna een miljoen inwoners van Boston en omgeving gevraagd om thuis te blijven en hun huis niet te verlaten. We hoorden dat dit de politie zou helpen in de zoektocht naar de overblijvende 19-jarige verdachte die op de loop was. De straten waren verlaten, het aanbeeld van Boston deed denken aan post-apocalyptische films.

De verdachte werd al gauw ingerekend en het uitgaansverbod werd opgegeven. De verdachte werd gevonden omdat een man in Watertown, een voorstad, naar buiten ging en de verdachte in zijn boot aantrof.

Het nieuws dat de verdachte was opgepakt, leidde tot een uitbarsting van vreugde en opluchting. Maar de gevolgen zullen nog lang voelbaar blijven. De heersende klasse zal de gebeurtenissen aangrijpen voor een nieuwe anti-terreurwetgeving die de repressiemogelijkheden van de overheid zal versterken. De rechterzijde zal bovendien proberen om de gebeurtenissen aan te grijpen om racistische antimigranten- en antimoslimgevoelens te stimuleren.

De sfeer is echter niet dezelfde als vlak na 11 september 2011 toen er een brede steun was voor de oorlog en de beperkingen van de democratische rechten. Toen Socialist Alternative afgelopen zaterdag campagne voerde in de straten van Boston kwam er geen enkele vijandige reactie. We hadden slogans als “Verdedig democratische rechten” en “Geen aanvallen op migranten”.

Veel mensen werden meegesleurd door de stroom van de gebeurtenissen. Ze zoeken nu naar antwoorden. De basis is het kapitalistische systeem dat leidt tot vervreemding, oorlog, armoede en een gevoel van machteloosheid. Dat ligt aan de oorsprong van deze verschrikkelijke daden. Tegelijk werd ook de kracht van de solidariteit van de werkende bevolking aangetoond, deze solidariteit is in staat om deze tragedie en het systeem dat ertoe leidt te overstijgen.

campagne SA in Boston