Text Size

Nee tegen deze regering van verdeel-en-heers!

Pak de miljonairs aan, niet de asielzoekers!

De veertienjarige Sahar, geboren in Afghanistan, maar opgegroeid in Nederland, moet van minister Leers (CDA) terug naar Afghanistan. Was deze regering niet fel gekant tegen de vrouwenonderdrukking door de islam? Blijkbaar niet, want Sahar, die perfect Nederlands spreekt en op het gymnasium zit, wordt door Leers naar alle waarschijnlijkheid de boerka ingejaagd.  Het is een voorbeeld van het hypocriete gedrag van CDA, VVD en PVV. Asielzoekers worden tot zondebokken gemaakt, om de aandacht af te leiden van hun asociale beleid dat alle gewone mensen treft – Nederlanders en migranten.

Barbara Veger in Socialistisch Alternatief nummer 3 (mei - juni)

Doordat veel vluchtelingen jarenlang moeten procederen om asiel te verkrijgen, zijn zijzelf, en zeker hun kinderen, vaak volledig ingeburgerd op het moment dat het definitieve besluit valt – vaak een afwijzing. De “oplossing” die Leers bedacht heeft voor deze schrijnende situaties is: schop de asielzoekers het land uit nog voordat hun kinderen geïntegreerd zijn! Leers stelt voor de asielprocedure aanzienlijk te verkorten, lees: verslechteren. Als de eerste aanvraag van een asielzoeker  afgewezen wordt, mag deze niet doorprocederen in Nederland tenzij er “nieuwe feiten” zijn, maar wordt meteen het land uitgezet. Ook wordt er gesneden in het geld dat advocaten van de overheid krijgen om een vervolgprocedure te voeren.

Het wordt, kortom, vluchtelingen nog moeilijker gemaakt om asiel in Nederland te verkrijgen.

Het cynische is, dat partijen als CDA en VVD staan te trappelen om militair in te grijpen in landen als Afghanistan, om hun vriendjes in het bedrijfsleven aan goedkope grondstoffen en goedkope arbeidskrachten te helpen. Wie op de vlucht slaat voor het oorlogsgeweld, voor honger of armoede, waar Westerse regeringen en multinationals voor een groot deel voor verantwoordelijk zijn, vindt de deur in het Westen gesloten.

Maar als de bazen migranten kunnen misbruiken als goedkope arbeidskrachten, zoals de Poolse gastarbeiders in de bouw en in de kassen, worden de deuren van de immigratie wijd open gezet. Zolang zij tenminste winst opleveren voor de Nederlandse bazen. Minister Kamp van Sociale Zaken kwam onlangs met plannen om werkloze Polen die een bijstandsuitkering aanvragen of voor overlast zorgen terug te sturen naar hun land van herkomst. Premier Rutte zei al in 2008: ‘Vrijwillige migranten hebben wat mij betreft de eerste tien jaar geen recht op bijstand. Geen baan? Dan gaan ze maar terug naar Polen. De Verenigde Staten hanteren hetzelfde principe: als je geen baan hebt, dan lazer je weer op.’

Niet alleen Wilders, maar ook Leers spreekt over de hoge kosten van immigratie. Ze spreken niet over de opbrengst van de uitbuiting van arme landen door Westerse en Nederlandse multinationals. Ze doen het voorkomen alsof migranten en vluchtelingen op de zak teren van de gewone blanke Nederlander. Maar het zijn de rijken die op onze zak teren! De kloof tussen arm en rijk blijft groeien, in Nederland en internationaal. In 2008 hadden de 225 rijkste mensen ter wereld samen evenveel bezit als het inkomen van de armste 2,5 miljard mensen. In 2011 bezitten de 1210 miljardairs van de wereld een recordbedrag van 4,5 biljoen dollar, 1 biljoen meer dan vorig jaar (1 biljoen dollar is 1.000.000.000.000 dollar). Ondertussen moet de helft van de wereldbevolking rondkomen van 2 dollar per dag...

“Socialistisch Alternatief” en onze zusterorganisaties in 40 landen, vechten voor een wereld waarin niemand hoeft te vluchten. Wij steunen de strijd van arme mensen, arbeiders en jongeren internationaal. En wij vechten voor een socialistische wereld; op basis van een socialistische omwenteling van de maatschappij, kan er genoeg geproduceerd worden om iedereen – in het Westen en in de arme landen – in zijn behoeften te voorzien.