Text Size

Hoe stoppen we de opmars van de PVV?

Voor migranten en linkse mensen zal de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een flinke klap zijn geweest vanwege de winst van de PVV van Geert Wilders. De PVV kwam als grote winnaar uit de bus in de twee steden waar ze meedeed: ze werd de grootste partij in Almere en de tweede partij in Den Haag. Op dit moment staat de PVV in de peilingen op 24 zetels en zou daarmee de derde grootste partij van het land zijn. Het racistische gedachtegoed van de PVV verdeelt gewone mensen op basis van afkomst en religie. En alles wat ons verdeelt, verzwakt ons in de strijd tegen de echte veroorzakers van de problemen, de regering en de rijken! 

Door Barbara Veger (geroyeerd)lid SP Rotterdam, artikel van het lopende nummer van de Offensief krant

Gevestigde partijen hebben boter op hun hoofd

De gevestigde partijen veroordelen allemaal de PVV. Maar het is een schijnheilige veroordeling. Want juist de neo-liberale partijen (en daartoe moet ook de PvdA gerekend worden) hebben de problemen veroorzaakt, waardoor er nu een voedingsbodem is voor het racisme van de PVV. Zij hebben geen antwoord op de crisis, behalve dan dat ze ons er voor op willen laten draaien. De werkloosheid stijgt, de kloof tussen arm en rijk blijft groeien, en nu willen ze ook nog eens dat we doorwerken tot 67 jaar en ons 35 miljard aan bezuinigingen laten ophoesten! Ondertussen gaan de grote graaiers gewoon door met graaien en incasseren miljoenen aan bonussen…

De woede onder gewone arbeiders en jongeren is groot. Maar als er geen links alternatief wordt geboden voor de problemen waar gewone mensen mee worden geconfronteerd, bestaat het gevaar dat diegenen die de klappen krijgen, naar rechts radicaliseren. De meerderheid van de bevolking is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, alle gevestigde partijen zijn voor. De vakbeweging heeft de kracht om door middel van grote stakingen deze verslechtering te torpederen, maar de vakbondsleiding sluit liever een waardeloos compromis met de werkgevers dan die strijd te organiseren. In die situatie roept Wilders dat doorwerken tot 67 jaar een schandalig plan is en dat het voor hem breekpunt zal zijn bij coalitieonderhandelingen. Daarmee krijgt hij een echo.

Racistische argumenten weerleggen

De PVV wil het geld hiervoor opbrengen door de immigratie terug te brengen. Steeds weer zoekt de PVV de “oplossing” van problemen door migranten te grazen te nemen, en kan daarom met recht racistisch genoemd worden. Maar wat Wilders over migranten (en moslims in het bijzonder) zegt, verschilt niet zo heel veel van wat de traditionele partijen en de media al jarenlang roepen. We worden al zeker tien jaar lang in de media doodgegooid met verhalen over criminele Marokkaanse jongeren, migranten die banen inpikken, moslimterroristen die ons bedreigen enzovoort. Het is niet vreemd dat vooroordelen over migranten geworteld zijn geraakt in de samenleving.

Om een voorbeeld te noemen: criminele Marokkaanse jongeren zijn een hot item. Het is een feit dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de Nederlandse gevangenissen, en dat wordt ook breed uitgemeten in de media. Maar dat uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse jongeren voor hetzelfde delict veel zwaarder gestraft worden dan hun Nederlandse leeftijdgenoten, komt nauwelijks naar buiten. Marokkaanse jongeren groeien op in armoede en zonder toekomstperspectief; de werkloosheid onder deze groep ligt vele malen hoger dan onder Nederlandse jongeren. Ze worden racistisch bejegend door werkgevers, door de politie, en in de media afgeschilderd als tuig. In die situatie is het eerder vreemd dat niet veel méér Marokkaanse jongeren in de criminaliteit belanden of drugsverslaafd worden. Het gebral van de PVV dat deze jongeren keihard aangepakt moeten worden, moet weerlegd worden met een alternatief.

Alle jongeren, blank of zwart, hebben recht op een toekomst. Maar wat doen de traditionele partijen: ze willen de studiefinanciering afschaffen, hebben jeugduitkeringen al afgeschaft en daarvoor in de plaats nep-banenplannen (werkverschaffing met behoud van uitkering, waarmee fatsoenlijke banen verdrongen worden) in het leven geroepen. Wat nodig is, is een studiebeurs waar je van kan leven voor iedereen die door wil leren, en een echt banenplan vanuit de overheid. Eén van de redenen, waarom mensen PVV gestemd hebben, zo bleek uit onderzoek, is dat ze bang zijn dat migranten hun banen inpikken. Daar moeten wij tegenover stellen: iedereen, migranten en Nederlandse arbeiders, heeft recht op een baan! Schep echte banen in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en in de sociale woningbouw, waar ze hard nodig zijn! Als particuliere bedrijven massa-ontslagen doorvoeren, moeten ze genationaliseerd worden - als Bos banken kan nationaliseren om de graaiers te redden, waarom kunnen we dan geen bedrijven nationaliseren om banen te redden?

Een ander thema van de PVV is de “achterlijke islam”. Voorlopig dieptepunt is de campagne om in Almere en Den Haag een hoofddoekverbod af te kondigen in gemeentelijke en door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Daar moeten wij tegenover stellen dat niemand het recht heeft een vrouw voor te schrijven wat zij wel of niet moet dragen. Net zomin als een imam een moslima mag opleggen om een hoofddoek te dragen, zo mag de PVV ook niet een vrouw opleggen geen hoofddoek te dragen. Emancipatie van de moslima’s bereik je absoluut niet met een hoofddoekverbod. Hooguit jaag je moslima’s daarmee weer terug in huis achter het aanrecht, en mogelijk ook in de armen van reactionaire islamstromingen.

Het moslimfundamentalisme beheerst al enige jaren het nieuws. De PVV teert voor een deel ook op de angst die er is ontstaan voor moslimterrorisme. Maar wat je niet in de media zult vinden, is het feit dat het moslimfundamentalisme zo sterk kon worden omdat het uit opportunisme een handje geholpen is door Westerse machthebbers. De beruchte Taliban kreeg heel wat steun van de Amerikaanse machthebbers, in de tijd van de Russische bezetting van Afghanistan. En Hamas kon lange tijd rekenen op steun van de Israelische staat, die in haar een handig tegenwicht tegen de PLO zag. Nu schreeuwen deze machthebbers moord en brand over het monster dat ze zelf gecreëerd hebben.

Daarnaast zijn er twee belangrijke factoren waarom het moslimfundamentalisme sterk geworden is. Ten eerste de imperialistische politiek van de VS en Israël, met name de inval in Irak om de Westerse multinationals van goedkope olie te voorzien, en de onderdrukking van de Palestijnen. Ten tweede is het gebrek aan een links alternatief in landen als Irak, Iran en Palestina een reden dat moslimfundamentalisten aan kracht hebben gewonnen. Socialistische en communistische partijen in die landen hebben fout op fout gemaakt en daarmee veel van het vertrouwen van de armen en de arbeiders verloren.

Bouw aan het linkse alternatief

Zoals de zwakte van links in het Midden-Oosten de reactionaire islam in de kaart speelt, zo speelt de zwakte van links in Nederland de PVV in de kaart. De SP was tot voor kort voor veel arbeiders en jongeren dé protestpartij tegen het neoliberale graaien. Maar de SP is steeds meer bereid om water bij de wijn te doen in de hoop in de regering te worden opgenomen. Terwijl de SP steeds gematigder wordt in haar optreden en ideeën, heeft de PVV de proteststemmen weggekaapt door hard tegen de gevestigde politiek te schoppen. Overigens onterecht hebben veel mensen het idee, dat je de regering het hardste afstraft door op de “rebel” Wilders te stemmen.

De SP zou het tot haar prioriteit moeten maken om een grote campagne tegen de PVV te gaan voeren. Niet door Wilders te demoniseren, maar om duidelijk te maken dat wij, gewone mensen, of we nu blank of zwart zijn, allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Wij draaien allemaal op voor de crisis van het kapitalisme. We zullen dus ook allemaal samen terug moeten vechten – tegen doorwerken tot 67, tegen afschaffing van de studiefinanciering, tegen massa-ontslagen en tegen de draconische bezuinigingen die nu gepland worden. We zullen samen moeten vechten voor goed onderwijs, voor echte banenplannen, en voor terugdraaien van de privatiseringen. Voor het nationaliseren van de grote bedrijven en banken in het belang van de arbeiders, en voor een democratisch socialistische maatschappij. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons in deze strijd. En dat speelt alleen maar de neoliberale partijen, de bazen en de graaiers in de kaart. De arbeidersbeweging (SP en vakbeweging), kan de opmars van de PVV een halt toe roepen, als zij die strijd gaat voeren en principieel stelling neemt tegen racisme.